משפחת קדרון
03-5403368

לקוחות

לקוחות

משפחת קדרון

לד"ר נרי ולכל הצוות

תודה על שליוויתם שנים רבות כך כך את פוצקי ולאיקה ודאגתם טוב כך כך לבריאותן.

ותודה על שעשיתם זאת כידידי משפחה שאפשר לסמוך עליהם, בני אנשו האוהבים בעלי חיים, ללא תנאי, הם אנשים טובים, ואנו יודעים כמה אתם אוהבים בעלי חיים

מאחלים לכם הצלחה וברכה בעבודתכם האצילית והיפה

מרץ 2014