אוזן טאז
03-5403368

לקוחות

לקוחות

אוזן טאז

לדר. נרי דורון הוטרינר ולכל צוות המרכז הוטרינרי רמת השרון המופלא!

תודה רבה על תשומת הלב האישית והחמה שהוענקה לכלבי, טאז.
המקצועיות והניסיון הבולטים לעין מיד כשנכנסים למרכז הוטרינרי ומשרים הרגשת ביטחון ותקווה וחוסכים דאגה מיותרת.

תודה על האכפתיות והמסירות המתבטאות במעקב גם לאחר הטיפול הרפואי במפראה ובמענה לכל שאלה

בהערכה רבה

מירי אוזן

ינואר 2013