סרט עיקור סירוס
03-5403368

הסרטונים שלנו

הסרטונים שלנו

סרט עיקור סירוס

למה לעקר כלבה או לסרס כלב. היתרונות בעיקור ניתוח העיקור במרכז וטרינרי.