נשיכת כלב / חתך באוזן
03-5403368

הסרטונים שלנו

הסרטונים שלנו

נשיכת כלב / חתך באוזן

בסרט מתואר מקרה נשיכה באוזן של כלב ותהליך התפירה והסבר על הטיפול הוטרינרי והרפואי בכלב נשוך