משפחת עמוס
03-5403368

לקוחות

לקוחות

משפחת עמוס

לדר נרי ולצוות הנהדר שלצידו רצינו להודות לכם כל הטיפול האוהב והמסור לכל הולכי על ארבע במרפאתיכם ולגיזמו בפרט .
גיזמו הגיע אל ביתנו מצער בעלי חיים ובעזרתכם הנדיבה והייעוץ שלכם הצליח לחיות עוד מס שנים טובות ובריאות .
נכון היום הוא לא איתנו אבל שמחים שסיפקנו לו בעזרתכם קורת בית חם .
המשך עשייה פורה לצוות , להגר ולך דר נרי תודה!

אוגוסט 2015