משפחת מסר
03-5403368

לקוחות

לקוחות

משפחת מסר

לד"ר נרי האלוף!!!

ההיסטוריה שלנו עם צ'או וכל הפמליה מעט ארוכה, אבל מה שחשוב היא העובדה שבעת זקנה צ'או הגיע אליך - רופא מסור ואוהב שנתן לו את הטיפול הטוב ביותר על מנת שיאריך חיים!

דרך אגב, לצ'או יש יום הודלת 11 והוא מודה לך - אפילו שהוא קצת מפחד להכנס הנה...

בכבוד רב

הפמליה של דיתי

2014