משפחת מור
03-5403368

לקוחות

לקוחות

משפחת מור

לד"ר דורון נרי ולכל צוות המרפאה

 

אני רוצה להודות לכם על ארבע עשרה שנים וחצי של טפול מסור ודואג שאפשרו לי חיים ארוכים ומאושרים עם משפחתי האוהבת.

 

סטאר והמשפחה

 

18/06/2016