חדשות מבצעים
03-5403368

מרכז וטרינרי רמת השרון

מרכז וטרינרי רמת השרון

חדשות ומבצעים

החלטנו להביא את תודתנו בצורה מוחשית ללקוחות המפנים אלינו לקוחות/חברים חדשים.

כל לקוח חדש אשר יגיע לחיסון/ביקור/טיפול רפואי ויפנה בשמכם כמפנה יזכה אתכם אוטומטית
ב- 100 ₪ לטיפולים או מוצרים לפי בחירתכם האישית (כמובן שהטבה זו ניתנת לצבירה).