כרמית ברר
03-5403368

לקוחות

לקוחות

כרמית ברר

בדרכי לבית הריק משירלי אהובתנו, שגדשה את חיינו באושר שאף אדם אינו מסוגל לו, נתקלתי במכתב שנח לו בתיבת הדואר שלי, מכתב מהוטרינר שרק לפני ימים אחדים הודיע בעין דומעת שאין תקווה. אולי מכתב טועה שמודיע על איזה חיסון או עוד חשבונית שנותרה, חשבתי, אך היה זה מכתב תנחומים על לכתה. וכך, בתוך האפלה שירדה לחיינו, שוב, גיליתי אלומת אור קטנה בזכות הטוב והאנושיות שנוכחתי לדעת שעוד ישנם בבני האדם. למי מכם שרוצה להפקיד את חברו הטוב בידי העילית שברופאים, אני ממליצה על ד"ר דורון נרי וצוות המרפאה המדהים שעטפו אותנו באהבה ואמפטיה ברגעינו הקשים. שלא נדע עוד צער.