כלבים יודעים מתי אנחנו משקרים להם.
03-5403368

מידע

כתבות

כלבים יודעים מתי אנחנו משקרים להם.

מאת : עידן נווה , אסיסטנט במרכז וטרינרי רמת השרון.
 

לפי מחקר חדש, כלבים אולי יודעים להבחין כאשר מנסים להונות אותם.

חוקרים מצאו כי כלבים הגיבו באופן שונה למידע שגוי שניתן להם על ידי אדם שבאופן מודע משקר להם לבין מידע שגוי שניתן להם על ידי אדם שלא ידע כי המידע שברשותו אינו נכון.
הממצאים מצביעים על כך שלכלבים יש אולי מה שמכונה באנגלית "theory of mind" – מנגנון שמטרתו לעזור להם להבין מה בעליהם רוצים לעשות.  ילדים, לדוגמה, לרוב מפתחים מנגנון זה בערך בגיל 4 כלפי הוריהם.

למרות שכל בעל כלב חושב שכלבו מבין אותו באופן מסוים – רמה מתוחכמת כזו של היגיון כלפי אחרים מעולם לא הוכחה מדעית – כך מעידים חוקרים מהמכון למחקר "מסרלי" (Messerly Research Institue).

מחקרים קודמים אשר בחנו את הנושא העלו ממצאים ברי מחלוקת ובאופן כללי מדענים עדיין בודקים אם בעלי חיים יכולים לפתח יכולות כאלו אשר מטרתן לזהות שקר.

לצורך המחקר גויסו כ260 כלבים בגילאים שונים ומגזעים שונים. במחקר הוצגו לכל כלב שני דליים אטומים שיכלו להכיל מזון.

חוקר ראשון (שנקרא המחביא) תמיד החביא את המזון בדלי מספר 1 טרם להגעת הכלב. במחצית מהמקרים – לאחר כניסת הכלב לחדר – החוקר העביר את המזון לדלי מספר 2 לפני שיצא.
חוקר שני (שנקרא המתקשר) עוקב אחר פעולות המחביא (חוקר ראשון) ומסמן לכלבים היכן לחפש את המזון. במהלך השלב הראשון של המחקר הכלבים לא ראו היכן מחביאים את המזון אך המתקשר סימן להם את הדלי הנכון. לצורך הסימון, המתקשר היה רוכן לעבר הדלי, מרים אותו, מעביר את מבטו מהדלי לכלב ובחזרה ומנסה לשדל אותו לגשת לדלי.

בחלק השני של המחקר, רצו החוקרים לבדוק כיצד תושפע בחירת הכלבים על ידי ההתנהגות של המתקשר. במבחן אחד, עזב המתקשר את החדר לאחר שראה את המחביא מטמין את המזון בדלי 1. ברגע שעזב, המחביא העביר את המזון לדלי 2 – כלומר, המתקשר לא יודע שזה קרה. במבחן שני, המתקשר היה נוכח בחדר בעת שהמחביא העביר את המזון לדלי 2.

בשני המבחנים המתקשרים הורו לכלבים לבחור בדלי מספר 1.

מרבית הכלבים בחרו בדלי בו היה המזון. מצאו גם כי יותר כלבים בחרו בדלי שהמתקשר המליץ עליו אם המתקשר לא היה מודע להחלפה של הדלי (במקרים אלו המתקשר אמר את האמת מבחינתו כי לא יודע שהמזון הועבר לדלי אחר).

"מאחר והרבה כלבים סירבו להקשיב למתקשר שידע היכן המזון ועדיין הצביע על הדלי הריק (בניגוד למתקשר שלא ידע) חשבנו כי אולי כלבים הבינו שמנסים להונות אותם" טוענים החוקרים "ושהכלבים חשבו את המלצת המתקשר, שלא היה מודע להחלפה בטעות בתום לב.

החוקרים מציינים כי הם סבורים שבקרב הכלבים שבחרו קודם בדלי הריק אחת הסיבות הייתה לבדוק למה שהחוקר "המודע" ימליץ על דלי לא נכון – שכן זו הייתה ההתנהגות שנצפתה במחקרים קודמים בקרב תינוקות וקופים באותם תנאי מחקר. אופציה נוספת היא שבחלק הראשון המתקשר אמר להם את האמת ובכך הוא אולי יצר אצלם אמון.

כל אלו הינן השערות בלבד, הסיבה האמיתית לבחירת הכלבים להאמין למתקשר ולא למראית עיניהם אינה ברורה.לסיכום מחקרים נוספים נדרשים על מנת להבין לגמרי את חשיבת הכלבים. יש לחקור באופן ממוקד גזעים שונים וכוונות שונות של החוקרים.