חן ראט - נובמבר 2009
03-5403368

לקוחות

לקוחות

חן ראט - נובמבר 2011

אילו ידעו חיות לדבר

על צוות מיוחד ירצו לספר

אך למרות הנשמה חסרה המילה

והפה רק מפיק יללה ונביחה

אז בשם החיות אשא כאן ברכה

ובשמי אומר לכם תודה

תודה על ימים של לימוד והדרכה

תודה על שעות שעמדתי לצידך

תודה על דקות של חידוד והדגשה

והכל ייושם עם קבלת התעודה

בכבוד והערכה

חן ראט - סטודנטית שנה אחרונה לוטרינריה בצ'כיה