חוות דעת משפטית בנושא תנינים
03-5403368

מידע

כתבות

חוות דעת משפטית בנושא תנינים

מאת: ד"ר דורון נרי, וטרינר

חוות הדעת המצורפת בזאת ניתנה על ידי במקום עדות בבית משפט. דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה בבית משפט.
חוות דעתי מצורפת בזאת.


פרטי השכלתי:
לימודי תואר ראשון באדינבורג, בריטניה. סיום בשנת 1990.


פרטי ניסיוני כוטרינר:
א. 1990-1992 – רופא בבית חולים גדול בלונדון. ב. 1992-2002 – שירות בתי הסוהר.ג. 1992-2007 – רופא מתנדב בתנו לחיות לחיות.ד. 1997-2007 – רופא מתנדב בעמותת אס או אס.היום הבעלים של המרפאה הפרטית הגדולה בארץ עם 4 רופאים, 7 אסיסטנטיות ו- 16,000 לקוחות.

 

וטרינר רמת השרון

וטרינר הרצליה

 

מטרת חוות הדעת:התנינים ו/או האליגטורים נמנים באוכלוסיית בעלי החיים על סידרת בעלי החוליות ועל מחלקת הזוחלים שבה.


כבעלי חיים רבים אחרים (שהינם בעלי חוליות) קיימת גם בתנינים תופעה לפיה כאשר הם נמצאים במתח רב כתוצאה מתחושת סכנה הרי שהמערכת החיסונית שלהם נפגעת ויעילותה פוחתת במידה ניכרת, כך שהם נחשפים לסיכון גבוה יותר של הדבקות במחלות. 

 

כאשר אדם מושך את התנין בזנבו (או בכל איבר אחר שלו), גוררו על הקרקע, מטלטלו, הופכו על גבו או על צידו, רוכב עליו, מכופף את ראשו לאחור ומפעיל לחץ על אבריו, הרי שהתנין נכנס למצב של חרדה ומתח גבוהים משום שאין הוא מבין כי הדבר נעשה מתוך שעשוע, ובפועל לא מדובר בניסיון לפגוע בחייו (וזאת בניגוד, למשל, לכלב המבין כאשר משתעשעים עמו גם אם השעשוע כרוך במגע פיזי, והכל כמובן בגבולות מסויימים).

 

בשל כל האמור לעיל, במצב המתואר, נפגעת המערכת החיסונית של התנין והוא נחשף לסיכון גבוה יותר של הדבקות במחלות, שלא לדבר על כך שהחרדה והמתח הגבוהים בהם הוא שרוי גורמים לו סבל.

 

בנוסף לכך, מן הראוי להדגיש כי במצב המתואר ישנה גם סבירות גבוהה של פגיעה באיברים חיצוניים ו/או פנימיים של התנין, כגון עיניו, שיניו, מערכת העיכול, לשונו, עורו וכו'.

 

וטרינר רמת השרון

vet israel