חוות דעת בנושא השמדת בעלי חיים במתחמי בתי חולים
03-5403368

מידע

כתבות

חוות דעת בנושא השמדת בעלי חיים במתחמי בתי חולים

מאת: דר. דורון נרי - רופא וטרינר מרכז וטרינרי רמת השרון

 

חוות הדעת המצורפת בזאת ניתנה על ידי במקום עדות בבית משפט ואני מצהיר כי ידוע לי עניין החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית משפט. דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה בבית משפט.

 

וטרינר רמת השרון

וטרינר הרצליה


חוות דעתי מצורפת בזאת.
פרטי השכלתי:
לימודי תואר ראשון באדינבורג, בריטניה. סיום בשנת 1990.
פרטי ניסיוני כוטרינר:

  1. 1990-1992 – רופא בבית חולים גדול בלונדון.
  2. 1992-2002 – שירות בתי הסוהר.
  3. 1992-2007 – רופא מתנדב בתנו לחיות לחיות.
  4. 1997-2007 – רופא מתנדב בעמותת אס או אס.

היום הבעלים של המרפאה הפרטית הגדולה בארץ עם 4 רופאים, 7 אסיסטנטיות ו- 16,000 לקוחות.


מטרת חוות הדעת:
נתבקשתי על ידי עו"ד מרקס לתת חוות דעת מומחה בתיק הנדון. חוות דעתי להלן בודקת את טענות המבקשת, עמותת "תנו לחיות לחיות", לפיהן יש להימנע מהמתת חתולים משוטטים ומטופלים במתחמי בתי חולים מסויימים.

 

כפי שנמסר לי, באופן עקרוני חתולי בית החולים מקבלים טיפול יוצא מן הכלל – הם בריאים , מחוסנים ומעוקרים. במצב כזה, הטענה לפיה החתולים מהווים מפגע תברואתי הינה טענה לא נכונה ומטעה.

 

אני מסכים עם הטענה לפיה אין לאפשר נוכחות של בעלי חיים בתוך מחלקות בתי חולים. מדובר בעניין בסיסי של הגיינה ותברואה -  ואולם ברור כי הבעיה אינה נוכחות חתולים במתחם בית החולים אלא העובדה שהמחלקות פרוצות לחלוטין ומאפשרות לבעלי החיים מכל סוג להיכנס אליהן ללא מפריע.

 

וטרינר רמת השרון

וטרינר הרצליה 

 

ברור כי במידה ולא יהיו במתחם חתולים יתחילו להיכנס למקום מזיקים אחרים כגון עכברים – מזיקים שנוכחותם נמנעת בזכות החתולים. החתולים הבריאים, המעוקרים והמסורסים, המצויים במתחם בית החולים בשטחים הפתוחים אינם מהווים מפגע תברואתי ולהפך- המדובר בחתולים בריאים ומטופלים.

 

החתול אינו חיה תוקפנית בפרט כאשר מדובר בחתול המקבל מזון באופן מסודר והוא גם מעוקר/ מסורס – דבר שיש בו כדי לגרום לחתולים אופי נוח יותר.

 

החתולים המשוטטים מהווים חגורת מגן לאוכלוסייה מפני התפשטות של מחלות וכן הם שומרים על איזון אקולוגי, מונעים נוכחות של מזיקים כגון עכברים, עכברושים, נחשים ועוד. יתרה מזאת, הוצאה ו/או השמדה של עשרות ואף מאות חתולים בשטח בית החולים לא יפתרו את נושא הנוכחות של החתולים במקום וזאת לנוכח העובדה שמתחם בית החולים מצוי בלב שכונות מגורים בהן מצויים מאות חתולי רחוב.

 

אין כל ספק כי במידה ויוצאו החתולים המצויים במתחם כיום, יחדרו לטריטוריה חתולים אחרים מהשכונות הסמוכות למתחם לאחר מכן, כך שלמעט החלפת החתולים הקיימים בחתולים שאינם מעוקרים ואינם מחוסנים לא יחול כל שינוי.

חתולים משוטטים תמיד היו ותמיד יהיו בשטחים פתוחים דוגמת השטח הסמוך לבית החולים והניסיון מלמד כי ניסיונות להרחיק חתולים ממקום ספציפי לא צלחו ואף גרמו לנזקים.

 

הדרך הנכונה, היעילה והמוסרית לטיפול בנושא זה הינו פיקוח על אוכלוסיית החתולים באמצעות עיקורם/סירוסם וכן יצירת פינות האכלה מסודרות שמיקומן ייבחר בהתאם לצרכים של המקום, תוך סגירת פתחי המבנים במקום באופן שלא יאפשר חדירה של חיות כלשהן לתוך המחלקות. רק באופן כזה ניתן לקיים במקום אוכלוסיה מבוקרת ובריאה של חתולים.

 

כל ניסיון "אלים" לפיתרון הבעיה באמצעות הרחקת החתולים לא יצלח ויגרום רק לסבל לבעלי החיים.

 

יודגש כי בטווח המיידי לאחר פינוי החתולים מהמקום יתפסו את מקומם מזיקים כגון עכברים, עכברושים ונחשים ואולם תוך זמן קצר יתפסו כאמור חתולים חדשים את מקום החתולים שהוצאו מהמקום.

 

ברצוני להדגיש מניסיוני ועל פי ניסיון של גופים רבים שנתקלו בבעיה של חתולים משוטטים, אשר ניסו לסלקם מהמקום ונכשלו כישלון חרוץ, ובכללם גם בית החולים – אשר במשך שנים רבות ביצע לכידות של חתולים במתחם עד אשר הבינו כי מדובר בפעילות כושלת.

 

אנו נתקלים במקרים רבים בהם משהפנימו גופים אלה כי הדרך היעילה היחידה להתמודד עם נושא החתולים המשוטטים הינו עיקורם, חיסונם והאכלתם באופן מסודר, דרך זו הינה פתרון לבעיות לכאורה שנוצרו במקום.

לנוכח האמור לעיל אני סבור שבמידה ותבוצע השמדה המונית של החתולים המטופלים במתחמי בתי חולים זו תהיה טעות מצערת ומזעזעת.

 

וטרינר רמת השרון

וטרינר הרצליה