הנועה אביטל
03-5403368

לקוחות

לקוחות

נועה אביטל

ד"ר דורון נרי היקר,

תתגמדנה המילים ותקצר היריעה, להביע לך מילות הערכה. על תשומת הלב האישית והחמה, על ההתחשבות בכל פרט, על המעקב והטיפול אשר כפי שידענו היה כפול, על המסירות בה טיפלת בבוני, סנפ, קים ומקס, על היחס האישי וסבלנות האין קץ שלך ושל צוות מרכז וטרינרי רמת השרון. יש בך ד"ר נרי מכל המידות והתכונות לא חסכת במאמץ ועבודה הראויה למחמאה, ואנו מרגישים היטב את התוצאה. אם נביע לך תודה וברכה היא ודאי לא תקיף את מלוא ההערכה אבל דע לך ד"ר נרי כי כך אנו מרגישים בכנות תודה רבה, והרבה בריאות!

משפחת אביטל אוגוסט 2013