אז מה לעשות? איך להתמודד עם הגיל והשינויים?
03-5403368

מידע

אז מה לעשות? איך להתמודד עם הגיל והשינויים?

פנה לוטרינר שלך, בדיקות תקופתיות יבטיחו שבעל החיים שלכם יישאר בריא.
בעיות ומחלות יתגלו בשלבים מוקדמים ויחד אתכם יוחלט על סוג הטיפול המומלץ. וטרינר רמת השרון / הרצליה