אורטופדיה
03-5403368

שירותים

אורטופדיה

אנו מבצעים ניתוחים אורטופדים רבים הכוללים ניתוחי תיקון רצועה צולבת, שברים מורכבים הדורשים פלטות ופינים פנימיים וחיצוניים, תיקון מפרקים ועוד.