עבודת תזה באנגלית של ד"ר דורון נרי - מדוע כדאי לסרס כלבים